Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện An Thái

Bệnh viện thành lập từ năm 1992 đến nay đã luôn giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc điều trị y tế các bệnh nặng và cấp tính của khu vực duyên hải Bình Nam, luôn luôn cố gắng phát triển cân bằng nguồn lực y tế của khu vực, bệnh viện không chỉ nhập về các máy móc thiết bị kiểm tra sức khỏe và điều trị tiên tiến mà còn luôn coi người bệnh là trung tâm, phục vụ điều trị tổng hợp, bệnh viện có các trung tâm như trung tâm chăm sóc hệ tim mạch, trung tâm thẩm tách, trung tâm quản lý sức khỏe, trung tâm ung thư, trung tâm xuất huyết não, trung tâm vết thương ngoài, trung tâm điều trị sớm sinh sản, cung cấp dịch vụ y tế tổng hợp chất lượng cao, thuận tiện và đạt cấp khu vực.
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ