Chuyển đến khu nội dung chính

Bênh viện đại học Y Trung Sơn

Bệnh viện có trung tâm điều trị quốc tế có các loại hình dịch vụ tổng hợp cho điều trị quốc tế, đào tạo hộ y bác sĩ của các nước lân cận và bạn bè quốc tế cũng như nghiệp vụ điều trị chuyên ngành cho khách nước ngoài, chúng tôi còn thực hiện các chính sách xã hội quan tâm đến các bộ phận tổ chức ở thế yếu, hỗ trợ y học quốc tế, hỗ trợ viện trợ nhân đạo quốc tế bằng việc cung cấp các y bác sĩ của bệnh viện và hợp tác với các tổ chức quốc tế, phát huy tinh thần nhân đạo quốc tế của y bác sĩ, thông qua các dịch vụ điều trị, dạy học lâm sàng, chia sẽ tri thức mới về y học trên lĩnh vực y học điều trị quốc tế để hỗ trợ cung cấp kỹ thuật điều trị y tế, giúp đỡ dân chúng tại địa phương.


Hoạt động hỗ trợ điều trị y tế quốc tế: Bệnh viện Trung Sơn tích cực tham gia các nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ y tế, chúng tôi đã đặt chân tới nhiều nước và khu vực để cung cấp dịch vụ chữa trị chuyên khoa và giáo dục y tế công cộng như Goatamela, Panama, Honduras ở châu Mỹ La Tinh, nước cộng hòa Sao Tome và Principe, Maldives ở châu Phi, nước cộng hòa Mông Cổ, khu tự trị Mông Cổ ở Trung Quốc, Campuchia, Bắc Ấn Độ (Trung tâm tự hỗ trợ nạn dân Tây Tạng Đại Cát Lãnh), vùng sâu vùng xa của Nepal và Tuvalu quốc đảo Nam Thái Bình Dương


Đào tạo y bác sĩ cho các nước lân cận và bạn bè quốc tế: trong khuôn khổ cơ cấu của “Liên minh sách lược hợp tác vệ sinh y tế quốc tế” (International Healthcare Cooperation Strategic Alliance), cùng với Quỹ phát triển hợp tác quốc tế thực hiện “Kế hoạch đào tạo đội ngũ y bác sĩ cho các nước bạn”, cung cấp các khóa đào tạo và giao lưu y bác sĩ cho các nước bạn. Ngoài việc giúp nâng cao kỹ thuật và kiến thức y tế cho các y bác sĩ nước bạn, trải nghiệm cuộc sống và văn hóa Đài Loan, học viên sau khi kết thúc khóa học về nước còn phát huy được sức mạnh ươm mầm giáo dục, đem những kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm y học chuyên ngành đã được học về truyền thụ cho các nhân viên y bác sĩ ở nước sở tại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế và nguồn nhân lực y học của nước sở tại, đem lại nhiều niềm vui hơn nữa cho dân chúng nước sở tại.


Quốc tế hóa dịch vụ điều trị y tế: cung cấp các dịch vụ điều trị y tế đặc biệt và các loại hình kiểm tra sức khỏe của Bệnh viện cho các nguyên thủ, quan chức của các nước bạn, hơn nữa còn cung cấp các dịch vụ điều trị nhanh chóng thuận tiện cho người nước ngoài, giới thiệu quảng bá dịch vụ y tế chính xác, chất lượng cao và giá cả hợp lý của Đài Loan tới bạn bè quốc tế.

Video kỹ thuật số

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ