Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện St. Pauls

►Logo bệnh viện:

Mỏ neo là logo của bệnh viện St Paul’s, cũng là biểu tượng của hội nữ tu Saint Paul’s, ý nghĩa tinh thần là dẫn dắt hội nữ tu, dẫn dắt ra khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cần họ, họ sẽ phục vụ đến chỗ đó, thực hiện lời giáo huấn của St Paul’s là “đối với tất cả mọi người, tôi sẽ trở thành tất cả”. Hơn 300 năm trở lại đây, dấu chân của hội nữ tu Saint Paul’s đã đi khắp năm châu bốn biển, ở châu Á thì Hongkong là nơi đầu tiên, dần dần sau đó phát triển đến những chỗ khác. Các nữ tu đã toàn tâm toàn sức vào công việc phục vụ thiên chúa với quy tắc tự lực làm việc, nghiêm túc cẩn thận, giản dị quy phạm.

►Tôn chỉ:

Theo đúng tinh thần bác ái toàn thế giới của chúa Giê-su, phục vụ những bệnh nhân có nỗi khổ về thể xác, tâm hồn, tuyên truyền tín ngưỡng thiên chúa giáo.

► Giá trị cốt lõi:

Nguyên tắc: Tôn trọng sinh mệnh, công bằng chân thành, tuân thủ pháp luật kỷ luật.
Giản dị: Tâm hồn lành mạnh, giản dị đơn sơ, tận dụng đúng chỗ tài nguyên.
Công việc: chịu trách nhiệm, nhiệt tình phục vụ, tinh thần đồng đội, học hỏi, sáng tạo.

►Mong ước:

Giúp đỡ xã hội bằng tình yêu, niềm vui và sức khỏe, tạo ra khu vườn hạnh phúc “trẻ thì lớn mạnh, già thì sống khỏe”.

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ