Chuyển đến khu nội dung chính

Phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage

Do đặc trưng con nhà dòng giống y học và sự yêu thích thử thách nghề nghiệp, viện trưởng Trần Tử Cẩn của phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage luôn khao khát theo đuổi tìm hiểu nghiên cứu các kiến thức mới trong y thuật y học. Trong hơn 20 năm hoạt động và 13 năm dựng nghiệp, viện trưởng Trần không chỉ theo đuổi chất lượng điều trị y tế, mà còn khiến cho chúng ta khâm phục hơn đó là trong quá trình điều trị y tế, thông qua quản lý tiêu chuẩn hoá mà đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Có những quá trình điều trị thậm chí còn thiếu hoặc thông qua cơ chế lưu trình và quản lý rủi ro mà tránh được. Do vậy viện trưởng Trần luôn nỗ lực tiêu dùng chữ viết chuẩn hoá quy trình hành chính và điều trị, ví dụ như: ISO “Nói như bạn làm, làm như bạn nói”.

 

Thông qua kiên trì và thực thi những quan niệm này có thể nhìn thấy viện trưởng Trần là người có “tư tưởng lớn nhìn xa trông rộng, hành động từ những điều nhỏ nhất”. Những năm gần đây “Phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage” do ông lãnh đạo đã được cấp quốc gia và quốc tế chứng nhận, bao gồm chứng nhận kép về loại điều trị quang điện và tiêm thuốc được chứng nhận chất lượng y học thẩm mỹ của Hội đánh giá lượng bệnh viện và xúc tiến chính sách y tế và chứng nhận loại phẫu thuật thẩm mỹ, được mời đến hội y tế và sở y tế tỉnh Hoa Liên giảng về cải thiện chất lượng y tế, cũng là phòng khám nha khoa chỉnh hình đầu tiên của châu Á được chứng nhận chất lượng dịch vụ quốc tế SQS của TUV Đức, Hiệp hội quản lý cung cấp vật tư y tế quốc tế - Chi nhánh Đài Loan, được công ty Taiwan 3M Minnesota Mining and Manufacturing chỉ định Phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage làm phòng khám mẫu khử trùng và xử lý vệ sinh máy mẫu. Hiện nay còn được sở y tế của 6 tỉnh thành ( Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Nghi Lan, Keelung, Liên Giang, Kim Môn ) chỉ định làm phòng khám mẫu an toàn, biên tập sổ tay phụ đạo mẫu. Năm nay nhận được giấy chứng nhận của bộ Y tế, là phòng khám chuyên khoa chỉnh hình chất lượng dịch vụ y tế của bộ y tế, chất lượng dịch vụ điều trị mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Sau những giá trị chứng nhận đẹp đẽ này, là những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập đoàn La Visage do viện trưởng Trần lãnh đạo, họ mong ước xây dựng một khái niệm mỹ học cuộc sống, do đó La Visage tin tưởng rằng “ Đẹp là một thái độ, là một loại lựa chọn, là một hành chính cảm nhận cuộc sống, cũng là sản vật quá trình tiến hoá văn hoá xã hội của lời người.” Kiên định với khái niệm đó, viện trưởng Trần sau khi ổn định được tập đoàn, suy nghĩ làm thế nào để cải thiện tình hình hiện nay của lĩnh vực chỉnh hình chung, để giúp đỡ cho các đồng nghiệp hiện nay, đồng thời đẩy mạnh tố chất môi trường chỉnh hình của Đài Loan, xây dựng đại cục có lợi cho ngành, mang đến sự bảo vệ an toàn cho con người, đồng thời tiến tới Đài Loan thành nền tảng thiên đường chỉnh hình quốc tế, tạo ra tương lai xán lạn cho thị trường điều trị chỉnh hình Đài Loan.

 

Video kỹ thuật số

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ