Chuyển đến khu nội dung chính

Tổ chức điều trị y tế

Tìm kiếm bệnh viện điều trị
 • Jen-Ai Hospital Doorway
  Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý

  Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý

  • Điện thoại liên hệ :+886-4-2481-9900 #12408
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 483 đường Đông Vinh quận Đại Lý thành phố Đài Trung
  • Website bệnh viện:Link
  #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe
 • Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

  Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

  • Điện thoại liên hệ :+​886-2-22490088 ext. 8682
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 291 đường Trung Chính quận Trung Hòa thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • PET-CT
  Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin

  Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin

  • Điện thoại liên hệ :+886-5-278-0275 
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 565 Đoạn 2 đường Đại Nhã thành phố Gia Nghĩa
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe
 • Lounge Room
  Bệnh viện Thiên Thành

  Bệnh viện Thiên Thành

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-4629292 #22275
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 155 đường Diên Bình thành phố Trung Lịch huyện Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Lounge Room
  Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

  Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2356-2900
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 7 đường Nam Trung Sơn thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan
 • Advanced medical imagining center
  Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

  Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2737-2181 #8428,8427
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc

  Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-6628-9779
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 289 đường Kiến Quốc khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe
 • medical service
  Bệnh viện Vạn Phương

  Bệnh viện Vạn Phương

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2930-7930#7766/7767
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 111 Đoạn 3 đường Hưng Long quận Văn Sơn thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Bệnh viện Viên Vinh

  Bệnh viện Viên Vinh

  • Điện thoại liên hệ :+886-4-832-6161#2705
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 201 đường Trung Chính thị trấn Viên Lâm huyện Chương Hóa
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ