Achievements

 • 2018菲律賓8位來台受訓醫師赴衛福部受頒結訓證書
 • 619菲律賓菁英種籽論壇團體照
 • 2019花慈協助國合會代訓史瓦帝尼種子醫療人員開幕典禮
 • 2019菲律賓13位來台受訓醫師結訓受頒證書
Buddhist Tzu Chi General Hospital
 • Chi Mei Hospital
 • Radiation Therapy Clinical School
 • Nursing Administration and quality management
Chi Mei Hospital
 • 高榮-11
 • 高榮-14
 • 高榮-15
 • 高榮-12
 • 高榮-13
 • 高榮-16
 • 高榮-5
 • 高榮-4
 • 高榮-1
 • 高榮-6
 • 高榮-3
 • 高榮-9
 • 高榮-8
 • 高榮-7
 • 高榮-2
 • 高榮-10
Kaohsiung Veterans General Hospital
 • S__10199250
 • 頒證書_1
 • 頒證書_2
 • IMG-20190828-WA0012
 • IMG-20190828-WA0008
 • IMG-20190828-WA0009
 • IMG-20190828-WA0006
 • IMG-20190828-WA0011
 • MAKEUP_20190412154002_save
 • MAKEUP_20190410223840_save
 • IMG-20190828-WA0013
 • IMG_20190412_163544_HDR
 • IMG-20190823-WA0000
 • IMG-20190828-WA0000
 • IMG_20190412_163630_HDR
 • IMG-20190828-WA0001
 • IMG-20190828-WA0004
 • IMG-20190828-WA0003
 • IMG-20190828-WA0002
 • IMG-20190828-WA0005
 • 12078076121220
 • 12048001262371
 • IMG_20190412_123833
 • 12048001352127
 • C1FA5D7D-B9F8-4A4D-8995-BFFAA1D20039
 • IMG_20190411_161238
 • IMG_20190411_141528
 • DSC05372拷貝
 • CD87BD65-FDC7-4FEB-BD3D-435D59199F11
 • 72740490_1615532308571749_1776104843891441664_n
E-Da Hospital
 • 參與海外研討會
 • 手術室
Taichung Tzu Chi Hospital
 • Tainan Municipal Annan Hospital- China Medical University
Tainan Municipal Annan Hospital
 • 補充照片1-臺大公衛實習生成果發表會
Pingtung Christian Hospital
TOP