Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Điều cần biết về xuất nhập cảnh

Thông tin tình hình bệnh dịch

Đài Loan hiện nay không có bệnh truyền nhiễm mang tính khu vực đặc biệt, thông tin mới nhất liên quan có thể tra đọc tại Website tình hình bệnh dịch Đài Loan
Sở Quản chế dịch bệnh Bộ Phúc Lợi Y tế

Hải quan

Quy định liên quan tới thông quan xuất nhập cảnh hãy tra đọc tại Website Cục thuế quan Đài Bắc thuộc Bộ Tài Chính
Cục thuế quan Đài Bắc Sở Nghiệp vụ thuế quan Bộ Tài Chính

Thông tin về hàng hóa quản chế khi đi máy bay

Thông tin về hàng hóa quản chế khi đi máy bay hãy tra đọc tại website sân bay quốc tế Đào Viên
Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan

Cơ quan đại diện nước ngoài tại Đài Loan

Sứ quán tại Đài Loan
Sứ quán tại Đài Loan – Bộ ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc

Cơ quan đại diện nước ngoài tại Đài Loan
Cơ quan đại diện nước ngoài tại Đài Loan – Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc

Cơ quan đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài

Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc có Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Bộ Giáo dục, Cục Thông tin, Ủy ban ngoại kiều, Cục Du lịch Bộ Giao thông.. có cơ quan đại diện ở nước ngoài, thực hiện các công việc mà đơn vị đó phụ trách. Nhưng các đơn vị đều do cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao tại nước sở tại thống nhất chỉ huy, điều phối, đại đa số cũng làm việc ở cùng một địa điểm.

Do đơn vị đại diện tại nước ngoài rất nhiều, địa chỉ, điện thoại.. dễ thay đổi, do đó cần nắm bắt thông tin chính xác, có thể tra tìm tại các đơn vị.

Văn phòng đại diện, đại sứ quán của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài
Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao

Hiệp hội Ngoại thương là đơn vị thúc đẩy thương vụ đối ngoại tư nhân quan trọng của Đài Loan, thông tin liên quan hãy tra đọc tại Website Hiệp hội phát triển ngoại thương Trung Hoa Dân Quốc
Website: Hiệp hội phát triển ngoại thương Trung Hoa Dân Quốc

*Nguồn tư liệu tham khảo Mạng thông tin du lịch Đài Loan

Ngày cập nhật cuối cùng : 2018-12-15

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ