Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Chính sách bảo vệ quyề n riêng tư

Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã tới thăm “Website Điều trị Y tế quốc tế Đài Loan”,Website này tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân bạn.
Để hỗ trợ bạn tìm hiểu, “Website Điều trị Y tế quốc tế Đài Loan” đã bảo vệ quyền lợi của bạn khi vào mạng như thế nào, kính mong mong bạn hãy đọc tỉ mỉ những thông tin dưới đây:

 

Về phạm vi áp dụng chính sách

Chính sách quyền riêng tư dưới đây, áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân đề cập khi bạn hoạt động tại trang “ Website Điều trị Y tế Quốc tế Đài Loan”, nhưng không áp dụng cho website các cơ quan chính phủ mà chức năng website này có thể kết nối. Tất cả website được kết nối từ “Website Điều trị Y tế Đài Loan” đều có chính sách bảo vệ quyền riêng tư của riêng mình, Website Điều trị Y tế quốc tế Đài Loan không chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào. Khi bạn kết nối tới những website này, thì việc bảo vệ thông tin cá nhân áp dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư của website đó.

 

Về thu thập thông tin cá nhân
  1. Đơn thuần là hành vi xem và tải file từ “website Điều trị Y tế Quốc tế Đài Loan” xuống, website này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào.
  2. Sử dụng các dịch vụ do “website Điều trị Y tế Quốc tế Đài Loan” cung cấp, khi “đặt báo điện tử”, “ liên lạc với chúng tôi”, “liên hệ với chúng tôi” và “chuyển gửi cho bạn bè” hoặc tham gia hoạt động trực tuyến, điều tra website, Website này sẽ căn cứ vào nhu cầu yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cá nhân chân thực nhất, mới nhất như họ tên, số CMT, điện thoại, email và địa chỉ nơi ở. Những thông tin này chỉ dùng làm căn cứ hoạt động, phân tích đặc tính người sử dụng hoặc mục đích học thuật. Website này không dùng những thông tín đó vào mục đích khác.
  3. Website sẽ ghi chép những thông tin như địa chỉ IP , thời gian lên mạng và trang web đã xem của người sử dụng, những thông tin này cung cấp cho cơ quan quản lý mạng của Website Điều trị Y tế Quốc tế Đài Loan thực hiện phân tích tổng lượng lưu lượng website và điều tra hành vi mạng nội bộ, để tiện lợi cho việc nâng cao chất lượng phục vụ website, hơn nữa “Wesbsite Điều trị Y tế Quốc tế” chỉ thực hiện phân tích tổng hòa hành vi của toàn thể người sử dụng, chứ không thực hiện phân tích đối với cá nhân người sử dụng.
  4. Wesbite Điều trị Y tế Quốc tế Đài Loan có nghĩa vụ bảo vệ các riêng tư của người đăng ký, không được sự đồng ý của bạn không tự sửa hoặc xóa bất cứ thông tin và hồ sơ cá nhân nào. Trừ khi có được sự đồng ý trước của bạn hoặc phù hợp những tình huống dưới đây mới được làm như vậy. A. Vi phạm nội dung quy định của Website, ví như trong mục “Liên lạc với chúng tôi” xuất hiện lời lẽ mắng nhiếc hoặc công kích nhân thân. B, Bảo vệ hoặc phòng ngừa quyền lợi hoặc quyền sở hữu của cá nhân liên quan. C. Để bảo vệ quyền lợi của các đơn vị liên quan của website này.
  5.  
Chính sách sử dụng chung tài liệu với bên thứ 3

Website Điều trị Y tế quốc tế Đài Loan tuyệt đối không tùy tiện cung cấp bán, trao đổi, hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho đoàn thể, cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân khác, song ngoại trừ những trường hợp dưới đây:

  1. Phối hợp điều tra hợp pháp của Đơn vị Tư pháp
  2. Phối hợp điều tra hoặc sử dụng cần thiết theo chức vụ của cơ quan có chức năng nhiệm vụ liên quan
  3.  Xuất phát từ thiện ý tin rằng tiết lộ là nhu cầu pháp luật, hoặc dùng để quản lý nhằm bảo vệ và cải tiến dịch vụ website
 
Trích dẫn sử dụng những nội dung cần chú ý của website này

Tất cả thông tin trên website (bao gồm file ảnh và file chữ), quyền tác giả đều thuộc sở hữu của Bộ Phúc Lợi Y tế (ngoại trừ việc website này kết nối tới website bên ngoài), trước khi trích dẫn sử dụng bất cứ thông tin nào trong website này hoặc kết nối tới bất cứ trang nào trong website này , xin hãy gửi thư tới Bộ hoặc gửi email tới hòm thư phục vụ của Bộ, sau khi được Bộ đồng ý mới được trích dẫn sử dụng.

 
Tư vấn về tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào đối với Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của Website Điều trị Y tế quốc tế Đài Loan, hoan nghênh liên lạc với chúng tôi.
 

Ngày cập nhật cuối cùng : 2020-10-07

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ