Chuyển đến khu nội dung chính

Hòm ý kiến

Chào mừng tới hệ thống hòm thư ý kiến của website Điều trị Y tế quốc tế Đài Loan, mong bạn đưa ra những câu hỏi hoặc kiến nghị liên quan tới nhu cầu điều trị y tế của Bạn.

Khi bạn hoàn thành tin nhắn, hệ thống sẽ hiển thị tin hoàn chỉnh, chứng tỏ hệ thống đã nhận được tin nhắn của bạn, nhóm chúng tôi sẽ có chuyên viên trả lời tin nhắn của bạn.

Trong thời gian làm việc bình thường, chúng tôi sẽ có chuyên viên thụ lý và cử tới các đơn vị liên quan thụ lý; Bạn có thể theo mã số mà bạn có lúc trình bày sự việc để tra tìm tình hình thụ lý trường hợp của bạn.

check code voice file download
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ