Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Thông tin xe taxi

Trong đại đa số thành phố ở Đài Loan, đều cung cấp dịch vụ taxi tiện lợi. Giá mở cửa và số km của xe taxi ở các đô thị chủ yếu là theo quy định của chính quyền các huyện thị, nhưng khác biệt không lớn. Ngoài ra, xe taxi của các thành phố khác hoặc lộ trình đường dài không tính phí bằng đồng hồ, do đó mong du khách trước khi lên xe cần xác nhận phương thức tính phí trước.Nội dung cụ Sân bay quốc tế Đào Viên- xe taxi,Trạm hàng không quốc tế Cao Hùng- xe taxi.。 

Gọi xe miễn phí:

0800-055850(Ban vận tải công cộng thành phố Đài Bắc)、0800-001006(Cục cảnh sát chính quyền thành phố Cao Hùng)

Đại đa số lái xe không biết nói tiếng Anh, do đó du khách nước ngoài tốt nhất hãy nhờ nhân viên phục vụ tại khách sạn viết lại bằng tiếng Trung nơi đến của bạn và tên, địa chỉ khách sạn bạn ở, và chú thích tiền xe mà bạn dự tính cho cuộc hành trình này.

Nếu lái xe taxi thu phí không hợp lý hoặc có hành vi không chính đáng khác, hãy ghi lại biển số xe taxi và họ tên của lái xe, ghi rõ thời gian, địa điểm và tình hình vụ việc, có thể khiếu nại với Đơn vị giám lý địa phương hoặc Cục Cảnh sát ngoại vụ.

Đường dây khiếu nại thành phố Đài Bắc:
  1. Cục giao thông chính quyền thành phố Đài Bắc:02-2720-8889 chuyển 6888
  2. Đại đội cảnh sát giao thông Cục cảnh sát chính phủ thành phố Đài Bắc:02-2394-9007
  3. Ban vận tải công cộng thành phố Đài Bắc:(02)2759-2677
Đường dây khiếu nại sân bay quốc tế Đào Viên:

Khiếu nại xe taxi:(03)383-4499

Đường dây khiếu nại thành phố Đài Trung:

Sở giám lí khu Đài Trung thuộc Tổng Cục đường bộ Bộ Giao Thông:(04)2691-3464

Đường dây khiếu nại thành phố Cao Hùng:

Cục giao thông chính quyền thành phố Cao Hùng:(07)229-9865

Ngày cập nhật cuối cùng : 2018-12-15

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ