Chuyển đến khu nội dung chính

Khu vực miền Đông

Tìm kiếm bệnh viện điều trị

 • Buddhist Tzu Chi General Hospital
  Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên

  Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-856-1825 #15320.15326
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 707 Đoạn 3 đường Trung Ương thành phố Hoa Liên
  • Website bệnh viện:Link
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ