Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Khu vực cách xa đảo

Tìm kiếm bệnh viện điều trị
 • Lienchiang County Hospital
  Bệnh viện huyện Liên Giang

  Bệnh viện huyện Liên Giang

  • Điện thoại liên hệ :+886-988-067-171
  • Địa chỉ bệnh viện:No.217, Fuxing Vilage, Nangan Township, Lienchiang Country 209, Taiwan(R.O.C.)
  • Website bệnh viện:Link
  #Kiểm tra sức khỏe
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ