Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Hướng dẫn xem website

Website này theo nguyên tắc thiết kế website không sự cố, sử dụng phím nhanh trên website để tăng cường mức độ tiện lợi khi xem.
Phím tiện lợi của website này ( Accesskey, cũng gọi là phím nhanh)cài đặt như sau:

Bộ trình duyệt IE:
Alt+ U: Khu kết nối Menu chính phía trên, khu vực này liệt kê kết nối các hạng mục chủ yếu trên trang web này
Alt+ L: Khu nội dung chính bên trái, khu vực này thể hiện nội dung của các trang web
Alt+ C: Khu nội dung chính ở giữa, khu vực này thể hiện nội dung các trang web
Alt+B: khu kết nối Menu phía dưới, khu vực này liệt kê các kết nối “chính sách an toàn thông tin”, “chính sách quyền riêng tư”

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ