Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Hòm ý kiến

Chào mừng tới hệ thống hòm thư ý kiến của website Điều trị Y tế quốc tế Đài Loan, mong bạn đưa ra những câu hỏi hoặc kiến nghị liên quan tới nhu cầu điều trị y tế của Bạn.

Khi bạn hoàn thành tin nhắn, hệ thống sẽ hiển thị tin hoàn chỉnh, chứng tỏ hệ thống đã nhận được tin nhắn của bạn, nhóm chúng tôi sẽ có chuyên viên trả lời tin nhắn của bạn.

Trong thời gian làm việc bình thường, chúng tôi sẽ có chuyên viên thụ lý và cử tới các đơn vị liên quan thụ lý; Bạn có thể theo mã số mà bạn có lúc trình bày sự việc để tra tìm tình hình thụ lý trường hợp của bạn.

Nếu hình xác nhận không thể nhận biết, hãy kích chọn xuất hiện hình khác Mã số nghiệm chứng bằng lời
Nếu giọng nói không thể được phát một cách chính xác, hãy bấm"Liên kết thoại của mã xác minh"nghe giọng nói
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ