Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu thành phố Đài Bắc

Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu Thành phố Đài Bắc là bệnh viện duy nhất ở Đài Loan coi quản lý sức khỏe là mục đích chủ yếu, lần đầu sáng kiến kết hợp ba trong một dịch vụ mới“quản lý sức khỏe, y học thẩm mỹ, khách sạn suối nước nóng”, dựa trên thương hiệu “Du lịch y tế quốc tế Đài Bắc” để thúc đẩy mô hình du lịch y tế.

Dịch vụ du lịch y tế: Kỳ nghỉ lành mạnh, kỳ nghỉ đẹp.

Số điện thoại tư vấn + 886-2-2896-0188

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ