Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Tổ chức điều trị y tế

Tìm kiếm bệnh viện điều trị
 • Bệnh viện Lee Women
  Bệnh viện Lee Women

  Bệnh viện Lee Women

  • Điện thoại liên hệ :
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 30-6 đoạn 1 đường Xương Bình khu Bắc Đồn thành phố Đài Trung
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Responsibility hospital of first aid
  Bệnh viện An Thái

  Bệnh viện An Thái

  • Điện thoại liên hệ :+886-8-8104769
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 210 Đoạn 1 đường Trung Chính thị trấn Đông Cảng huyện Bình Đông
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe
 • Hinh ảnh mặc định
  Bệnh viện Bác Ái La Đông

  Bệnh viện Bác Ái La Đông

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-954-3131
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 83 phố Nam Xương huyện La Đông huyện Nghi Lan
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Door Of Inpatient Building
  Bệnh viện Cardinal Tien

  Bệnh viện Cardinal Tien

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2928-6815,+886-2-2928-6060
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 80 phố Trung Hưng khu Vĩnh Hòa thành phố Tân Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Hinh ảnh mặc định
  Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

  Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2219-9111
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 362 đường Trung Chính khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan #Kiểm tra sức khỏe
 • Changhua Christian Hospital's building
  Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa

  Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa

  • Điện thoại liên hệ :+886-4-7009699
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 135 phố Nam Hiệu thành phố Chương Hóa
  • Website bệnh viện:Link
  #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan #Kiểm tra sức khỏe
 • Chiayi Christian Hospital
  Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa

  Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa

  • Điện thoại liên hệ :+886-5-276-5041
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 539 đường Trung Hiếu ngõ Trung Trang quận Đông thành phố Gia Nghĩa
  • Website bệnh viện:Link
  #Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Hinh ảnh mặc định
  Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

  Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

  • Điện thoại liên hệ :+886-4-9291-2151 # 2721
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 1 đường Thiết Sơn thị trấn Phố Lý huyện Nam Đầu
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Prostate surgery
  Bệnh viện đa khoa CaThay

  Bệnh viện đa khoa CaThay

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2325-7500 #1250
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 280 Đoạn 4 đường Nhân Ái thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ