Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc

Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc chính thức mở vào ngày 08/05/2005. Với sự hỗ trợ toàn tâm hiệp lực của đoàn thể Phật giáo toàn cầu, bệnh viện đã được thành lập và trở thành “Bệnh viện nghìn năm bảo vệ cuộc sống” – tòa nhà bệnh viện đầu tiên của Đài Loan có chức năng phòng chống động đất, nổi tiếng trên quốc tế, sự nghiệp điều trị y tế của bệnh viện Từ Tế lại bước lên một cột mốc mới, đồng thời thiết lập một điển hình mới về “Bệnh viện nhân văn” trong lịch sử y tế điều trị Đài Loan, trong môi trường bận rộn phức tạp của y tế đô thị đã truyền cảm hứng cho tâm hồn và tạo ra một cảm giác nhân văn và yên bình.

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ