Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý

Viện Đại Lý được thành lập vào năm 1995, năm 2008 đổi tên thành bệnh viện Nhân Ái Đại Lý thuộc pháp nhân tài đoàn y liệu Nhân Ái, từ khi thành lập đến nay luôn bảo vệ sức khỏe cho dân chúng trong khu vực, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng tốt nhất cho dân chúng trong khu vực.


Viện Đại Lý luôn kinh doanh có tâm với tinh thần “cầu tiến thực sự, chắt lọc tinh túy” của chủ tịch Liêu Mục Sinh, năm 1997 được Cục Y tế bầu là “Bệnh viện khu vực”, năm 2000, năm 2004 được Cục Y tế chứng nhận là “Bệnh viện giáo dục khu vực”, năm 2007 giành được vinh dự đặc biệt là bệnh viện chất lượng cao kiểu mới, luôn được đánh giá cao bởi tinh thần và thái độ phục vụ. Nhằm để phục vụ điều trị y tế chất lượng cao cho dân cư khu vực và tăng cường cơ sở vất chất, bệnh viện đã nhập mua 64 máy soi cắt lớp vi tính và thành lập trung tâm kỹ năng lâm sàng, trung tâm PET/CT đầu tiên ở khu vực.


Mục tiêu và tôn chỉ của bệnh viện là làm việc có lương tâm, có kỹ thuật trình độ y tế, cung cấp dịch vụ điều trị chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, an toàn, đồng thời bình dân hóa, ưu tiên phục vụ dân cư tại khu vực, bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện có chất lượng nhất tại khu vực này, luôn kiên trì theo đuổi tôn chỉ “người bệnh là trung tâm”, gắng sức phát triển xây dưng môi trường phục vụ điều trị chất lượng nhất nhưng cũng bình dân nhất, hy vọng thông qua mọi sự cố gắng nỗ lực để nhận được sự đánh giá và tin cậy của người dân, giúp cho người dân được cùng chia sẻ những thành quả tiến bộ không ngừng của bệnh viện, để việc điều trị trở thành một trải nghiệm thực sự tuyệt vời, bệnh viện trong tương lai sẽ phấn đấu xây dựng thành môi trường văn hóa “an toàn bệnh nhân” và “quản lý rủi ro”, để bệnh nhân và công nhân viên đều yên tâm làm việc, chữa trị tại bệnh viện, bệnh viện cũng sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của mình để cống hiến cho xã hội và hoàn thành chức trách thiên sứ bảo vệ sức khỏe cho mọi người.


Trong tương lai, viện Đại Lý sẽ mở rộng hợp tác với các y bác sĩ cơ sở và các đơn vị điều trị y tế, thực hiện chính sách điều trị y tế của quốc gia, làm tốt dịch vụ chuyển giao điều trị theo đúng tuyến cấp, nguyện phấn đấu hết mình cho chế độ y tế điều trị, học tập không ngừng các thành quả của các bệnh viện khác, phấn đấu trở thành bệnh viện xã hội chất lượng cao.

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ