Chuyển đến khu nội dung chính

Phân viện Trung Cảng bệnh viện đa khoa Đặng Thanh

Năm 1908, Lâm Đặng Thanh đến Nhật Bản học hỏi, giành được học vị tiến sĩ y học ở đại học Tokyo, năm 38 tuổi trở về Đài Loan. Ngày 07 tháng 03 năm 1932, thành lập “bệnh viện ngoại khoa Đặng Thanh” tại phố Bình Đẳng thành phố Đài Trung, đây chính là tiền thân của bệnh viện Đặng Thanh ngày nay.


Cuối năm 1948, tiến sĩ Lâm Kính Nghĩa lên làm viện trưởng bệnh viện ngoại khoa Đặng Thanh, tháng 9 năm 1967 đổi thành “bệnh viện đa khoa Đặng Thanh”. Năm 1978 được chứng nhận là bệnh viện giáo dục cấp 3, là một trong những bệnh viện giáo dục sớm nhất ở thành phố Đài Trung.


Tháng 6 năm 1991 được nâng cấp thành bệnh viện giáo dục chuẩn khu vực. Ngày 19 tháng 2 năm 1993, tiến sĩ Lâm Cao Đức lên làm viện trưởng, tháng 4 năm 1994 nâng cấp lên thành bệnh viện giáo dục khu vực.


Trong thời điểm ban đầu lúc thành lập bệnh viện ngoại khoa Đặng Thanh chỉ có một bác sĩ, hiện nay số bác sĩ điều trị chính của toàn bệnh viện là 150 người, tổng cộng có 13 trung tâm điều trị, 36 chuyên khoa và bán chuyên khoa, là một bệnh viện hiện đại hóa, còn về số lượng giường bệnh đã tăng từ 40 giường lúc năm 1932 đến nay là 1052 giường bệnh, người bệnh từ toàn tỉnh đều tìm tới bệnh viện.


Những năm gần đây, bệnh viện Đặng Thanh phát triển theo đặc trưng riêng của mình, ví dụ như trung tâm điều trị tắc động mạch vành tim là trung tâm được thành lập đầu tiên ở khu vực miền Trung và tiếp nhận bệnh nhân suốt ngày, trung tâm điều trị xuất huyết não của khoa nội thần kinh, phẫu thuật nội soi ổ bụng của ngoại khoa, phụ khoa, bệnh ung thư, khoa gan dạ dày ruột thành lập trung tâm ung thư gan và các trung tâm dao photon hoặc dao gamma BID, IMRT.

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ