Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

  • building
  • Taipei Medical University Hospital
  • MIS
  • Hemophilia - talks
  • Dentistry
  • Cardiac catheter
  • Advanced medical imagining center
  • Health management center
  • Seeing a doctor
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc
  • Hòm thư liên hệ :ihc@h.tmu.edu.tw
  • Website bệnh viện:Link
  • Thuộc tính bệnh viện :Pháp nhân tài chính
  • Tổng số giường bệnh:740
  • Joint Commission International (Option):Pass
  • Chứng nhận chất lượng:ISO/Chứng nhận chất lượng kiểm tra sức khỏe Hội xúc tiến chính sách Y tế /Chứng nhận chất lượng chăm sóc bệnh Hội xúc tiến chính sách Y tế
  • Phiên dịch ngôn ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Nhật
  • Phục vụ sinh hoạt:Làm giúp visa /Sắp xếp đi lại /Sắp xếp nơi ở /Sắp xếp du lịch /Đưa đi khám bệnh /Mạng không dây /Phòng lễ Muslim /Cung cấp bữa ăn chứng nhận Halal
  • Make an Appointment:Link

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc thành lập năm 1976, là bệnh viện trực thuộc đầu tiên của đại học y học Đài Bắc, đặt nền móng phục vụ lâm sàng và giảng dạy nghiên cứu giao lưu hai chiều của hệ thống điều trị y tế đại học y học Đài Bắc. Cùng với nghiệp vụ điều trị y tế liên tục phát triển, năm 1994 bổ sung xây dựng tòa nhà điều trị y tế thứ 2, năm 2007 sử dụng tòa nhà y tế thứ 3, mở rộng phục vụ điều trị y tế toàn diện. Năm 2010 mở rộng trung tâm bệnh ung thư thành lập tòa nhà bệnh ung thư của bệnh viện, bước vào thời đại điều trị cá nhân hóa. Đến ngày nay, toàn bệnh viện đã có gần 800 giường bệnh, số nhân viên đạt 2000 người, là lá cờ đầu trong điều trị y tế của khu đông Đài Bắc.

Bệnh viện trực thuộc đại học Y học Đài Bắc cung cấp phục vụ lâm sàng của 29 chuyên khoa điều trị y tế như nội,ngoại, phụ sản, nhi …và 44 chuyên đề điều trị như: khoa nội ngoại thần kinh, khoa ngoại chỉnh hình, khoa nội ngoại tiêu hóa, khoa nội ngoại tim mạch, đồng thời nỗ lực tăng cường phục vụ điều trị y tế mang nét đặc sắc, tích hợp liên thông giữa các khoa, thành lập Trung tâm y học sinh sản, Trung tâm phẫu thuật mũi nhọn Davinci, Trung tâm tim mạch, Trung tâm y học bầu vú, trung tâm y học hình ảnh, trung tâm kiểm soát trọng lượng cơ thể, trung tâm xâm lấn tối thiểu cột sống, trung tâm kiểm tra liên hợp, trung tâm điều trị y tế quốc tế, trung tâm y học thẩm mỹ, Trung tâm bệnh Hemophilia và Trung tâm bệnh thận và điều trị ghép thận mang đặc sắc điều trị, tiếp tục cải thiện các tiêu chuẩn y tế và cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng.

Ngoài phân khoa điều trị hoàn chỉnh, bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc luôn đi tiên phong trong điều trị, liên tục mua các thiết bị tiên tiến như dao xoắn ốc cắt lớp 360 độ, robot tập luyện đi bộ hoàn toàn tự động, cánh tay máy Davinci. Năm 2014, 2015 lần lượt sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính hai guồn siêu tốc bức xạ thấp, cánh tay máy Renassance. Năm 2016 nhập máy chụp cộng hưởng từ cấp siêu cao 3T, và mua cánh tay ro bot Davinci thứ 2, máy X quang ống thông tim hai chiều, cộng với Trung tâm proton tinh vi dự tính thành lập, dốc toàn sức lực hướng tới thời đại điều trị y tế chuẩn xác.

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ điều trị y tế, liên tiếp được sự khẳng định trong và ngoài nước, bao gồm ba lần thông qua đánh giá JCI của bệnh viện quốc tế Mỹ với tiêu chuẩn cao, hai lần thông qua chứng nhận chăm sóc lâm sàng bệnh thận mãn tính JCI CCP-CKD, tiên phong toàn cầu giành được chứng nhận ISO 9001:2008 toàn bệnh viện, cũng là bệnh viện thứ 2 của Đài Loan thông qua đánh giá AAHRPP của Mỹ, và vinh dự giành được giải thưởng chất lượng quốc gia Viện Hành chính, giải thưởng vàng, bạc về chất lượng điều trị y tế, đánh giá chất lượng khám điều trị bệnh ung thư cấp A, thực tiễn hóa giá trị cốt lõi “lấy người bệnh làm trung tâm”.

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ