Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Bệnh viện Bác Ái La Đông

Bệnh viện Bác Ái La Đông thuộc quỹ La Hứa pháp nhân tài đoàn (gọi tắt là bệnh viện Bác Ái) được thành lập vào năm 1953, lúc mới thành lập chỉ có 30 giường bệnh, và chỉ phục vụ dân cư ở huyên Nghi Lan, còn hiện nay, bệnh viện giáo dục này đã có quy mô 1100 giường bệnh, có 37 chuyên ngành và 140 bác sĩ.


Bệnh viện là một trung tâm điều trị chăm sóc các bệnh cấp tính, bệnh nặng phục vụ trong khu vực, cũng là trung tâm điều trị y tế cấp 3 ở huyện Nghi Lan. Bệnh viện Bác Ái dẫn đầu về các lĩnh vực như khoa ngoại thần kinh, khoa tim và khoa ngoại hệ tim mạch, khoa xương, khoa ung bướu, khoa gan và thẩm mỹ y học.
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ