Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện quốc tế Landseed

Bệnh viện Lực Tâm thành lập vào năm 1995 với mục tiêu phục vụ công chúng. Bệnh viện có sứ mệnh là điều trị chất lượng cao, duy trì phát triển nghiệp vụ và phát triển một môi trường xã hội chất lượng cao, cuộc sống mạnh khỏe.


Bệnh viện Lực Tâm đã vinh dự giành được đánh giá bệnh viện khu vực đặc biệt của Ủy ban chính sách y tế, Bệnh viện còn giành được giải mẫu mực tăng cường sức khỏe Đài Loan của Hiệp hội bệnh viện sức khỏe Đài Loan.
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ