Chuyển đến khu nội dung chính

Bệnh viện Trung Sơn

Bệnh viện Trung Sơn thuộc pháp nhân xã đoàn y tế Trung Sơn (gọi tắt là bệnh viện Trung Sơn) được thành lập vào nưm 1975, là bệnh viện do 258 cổ động bác sĩ kinh doanh.

 


Bệnh viện Trung Sơn là bệnh viện hệ thống mở đầu tiên của Đài Loan, tất các bác sĩ đều là bác sĩ điều trị cao cấp, hơn nữa đều là giáo sư được giám định đánh giá bởi Ủy ban chính sách y tế.

 


Bệnh viện Trung Sơn có 31 phòng khoa, bao gồm khoa nội, khoa ngoại, phụ khoa và khoa nhi…vv.. 

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ