Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Bệnh viện Khang Ninh

Bệnh viện Khang Ninh (Kang-Ning General Hospital) thuộc tài đoàn pháp nhân y tế Khang Ninh là cơ quan dịch vụ bảo vệ sức khỏe y tế, dịch vụ sức khỏe đáng tin cậy của trung tâm thành phố Đài Bắc Đài Loan. Bệnh viện cung cấp dịch vụ điều trị y tế đa phương diện nhờ 30 chuyên khoa và phòng ban như khoa nội, khoa ngoại, khoa phụ sản, khoa tim, khoa xương, khoa mắt, khoa tai mũi họng và khoa y học gia đình cùng với hơn 200 giường bệnh các loại. Trung tâm bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trung tâm khoa xương và trung tâm quản lý sức khỏe cũng là những bộ phận có dịch vụ ưu việt của bệnh viện.

 

Bệnh viện Khang Ninh thành lập vào năm 1971, là một trong những bệnh viện tư lập lớn nhất phía Đông Đài Bắc. Với dạng trung tâm y tế điều trị một trạm, chúng tôi cung cấp dịch vụ điều trị, chẩn đoán và thiết bị chăm sóc bệnh nặng tiên tiến nhất. Bệnh viện Khang Ninh hết sức cố gắng cải thiện sức khỏe của khu xã phía đông Đài Bắc, đồng thời cung cấp dịch vụ và sự chăm sóc ưu việt và ấm áp.

Ngoài ra, bệnh viện Khang Ninh là một bệnh viện khu vực, đủ sức đáp ứng nhu cầu của khu vực sở tại cũng như khách du lịch và bệnh nhân đến từ nước ngoài. Chúng tôi còn hợp tác mật thiết với cục bảo hiểm sức khỏe, cục sức khoẻ quốc dân và cục y tế thành phố Đài Bắc, thúc đẩy các hoạt động chứng nhận bệnh viện sức khỏe như sàng lọc ung thư, kế hoạch gần gũi mẹ con, môi trường không thuốc lá, tuổi cao thân thiện, chúng tôi coi trọng sự an toàn của bệnh nhân và tích cực tham gia phát triển chăm sóc trường kỳ.

Để nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, bệnh viện Khang Ninh đã hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác của Đài Bắc, cung cấp cho bệnh nhân kế hoạch thúc đẩy sức khỏe và dự phòng bệnh tật, kết hợp với nhà hộ lý, cơ sở hộ lý cư gia gần bệnh viện, mong rằng cung cấp được dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế chất lượng cao cho người dân trong và ngoài Đài Loan.

 

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ