Chuyển đến khu nội dung chính

Số 312 đường Bắc Cảng khu tây thành phố Gia Nghĩa

Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện luôn giữ vững danh hiệu bệnh viện công lập của bộ phúc lợi y tế, mong muốn của chúng tôi là luôn cố gắng “trở thành bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho dân chúng được chọn lựa hàng đầu ở khu Gia Nghĩa, với giá trị cốt lõi là dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, quan tâm chu đáo nhẹ nhàng, chúng tôi xây dựng lên một hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế chất lượng cao an toàn, thực hiện lấy bệnh nhân làm trung tâm, hiệu quả tức thời, công bằng chính trực, cung cấp cho người dân dịch vụ theo đúng nhu cầu sức khỏe và hết sức phấn đấu phát triển các chuyên nghành của bệnh viện cũng như theo đuổi con đường tối ưu hóa, nâng cao trình độ dịch vụ y tế điều trị, với sách lược chính là “tăng cường điều trị cấp tính, nâng cao chuyên ngành phục vụ dân chúng, phát triển chăm dịch vụ chăm sóc lâu dài”, bệnh viện trở thành địa chỉ đáng tin cậy chăm sóc sức khỏe dân chúng.

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ