Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Khu vực miền Bắc

Tìm kiếm bệnh viện điều trị
 • Building
  Bệnh viện quốc tế Landseed

  Bệnh viện quốc tế Landseed

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-494-1234
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 77, đường Quảng Đài, huyện PingZH, thành phố Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • building
  Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

  Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

  • Điện thoại liên hệ :+​886-2-22490088 ext. 8682
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 291 đường Trung Chính quận Trung Hòa thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • medical service
  Bệnh viện St. Pauls

  Bệnh viện St. Pauls

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-377-3311
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 123 phố Kiến Tân khu Đào Viên thành phố Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
 • Main Building
  Bệnh viên Tây Viên

  Bệnh viên Tây Viên

  • Điện thoại liên hệ :+886-2332-9888
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 270 Đoạn 2 đường Tây Viên khu Vạn Hoa thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Kiểm tra sức khỏe
 • medical advisory
  Bệnh viện Thiên Thành

  Bệnh viện Thiên Thành

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-4629292 #22275
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 155 đường Diên Bình thành phố Trung Lịch huyện Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • medical service
  Bệnh viện tổng hợp Mẫn Thịnh

  Bệnh viện tổng hợp Mẫn Thịnh

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-317-9599 #2080
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 168 đường Kinh Quốc, quận Đào Viên, thành phố Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
 • Medical Care
  Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

  Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2356-2900
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 7 đường Nam Trung Sơn thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan
 • building
  Bệnh viện Trung Sơn

  Bệnh viện Trung Sơn

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2708-1166
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 11 ngõ 112 Đoạn 4 đường Nhân Ái thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học sinh sản #Kiểm tra sức khỏe
 • Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín
  Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín

  Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2897-0011
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 125 đường Lập Đức khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị bệnh ung thư
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ