Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Cấy ghép gan

Tỷ lệ sống sót 5 năm của bệnh nhân phẫu thuật cấy ghép gan Đài Loan cao đến 82%, hơn cả Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, dẫn đầu toàn cầu.

Kỹ thuật cấy ghép gan Đài Loan có tiếng tăm ở cả nước ngoài, nhiều bác sỹ hâm mộ sang Đài Loan học tập, đến nay đã huấn luyện hàng trăm bác sỹ cấy ghép gan đến từ các nước trên thế giới, trong đó, bác sỹ thay gan ở Singapore hơn ½ đều được đào tạo ở Đài Loan.

Ngoài thành tích cấy ghép gan nổi tiếng toàn cầu, đội ngũ y tế của Đài Loan có cả kinh nghiệm phong phú về cấy ghép tim, phổi, thận, tế bào gốc tủy xương và giác mạc mắt, có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoàn chỉnh nhất cho bệnh nhân!

Viện trưởng Chen, Chao-Long bệnh viện Chang Gung Cao Hùng thể hiện ca mổ thay ghép gan

Viện trưởng Chen, Chao-Long bệnh viện Chang Gung Cao Hùng thể hiện ca mổ thay ghép gan

Chang Gung Cao Hùng -  IYA sau khi thay gan chuẩn bị xuất viện (Nguồn ảnh: Phim kỳ tích điều trị y tế Đài Loan của National Geographic Channel)

Chang Gung Cao Hùng - IYA sau khi thay gan chuẩn bị xuất viện
(Nguồn ảnh: Phim kỳ tích điều trị y tế Đài Loan của National Geographic Channel)

Tổ chức điều trị y tế

Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

+886-2-2219-9111 Số 362 đường Trung Chính khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm
Changhua Christian Hospital's building

Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa

+886-4-7009699 Số 135 phố Nam Hiệu thành phố Chương Hóa Link
Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa
Bề ngoại của bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Đồng

+886-4-2658-3899 Số 699 Đoạn 8 đường Đài Loan quận Ngũ Lầu thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Đồng
building

Bệnh viện đa khoa Tam Quân

+886-2-8792-3311 325 Đoạn 2 đường Thành Công khu Nội Hồ thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Tam Quân
Kaohsiung Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng

+886-7-342-2121 #4904~4911 Số 386 đường Đại Trung Nhất quận Tả Doanh thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng
Taipei Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc

+886-2-28757808 Số 201 Đoạn 2, đường Thạch Bài, thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc
Building

Bệnh viện đại học y Cao Hùng

+886-7-312-1101#5536,5507 Số 100 đường Tự Do Nhất quận Tam Dân thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đại học y Cao Hùng
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

+886-4-22052121#12961~12964 Số 2 đường Dục Đức quận Bắc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc
Bệnh viện Kỳ Mỹ

Bệnh viện Kỳ Mỹ

+886-6-281-2811 #53546 Số 901 đường Trung Hoa quận Vĩnh Khang thành phố Đài Nam Link
Bệnh viện Kỳ Mỹ
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

+886-3-3184301 Số 5 phố Phục Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu
Bệnh viện Nghĩa Đại

Bệnh viện Nghĩa Đại

+886-7-615-0011 #5762 Số 1 đường Nghĩa Đại ngõ Giác Túc quận Tổ Yến thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Nghĩa Đại
Medical Care

Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

+886-2-2356-2900 Số 7 đường Nam Trung Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ