Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Bệnh viện Kỳ Mỹ

Bệnh viện Kỳ Mỹ từ bệnh viện Phùng Giáp 66 giường bệnh năm 1968, trải qua 50 năm nỗ lực, hiện tại đã trở thành bệnh viện lớn hơn 2400 giường bệnh. Hiện là hệ thống điều trị y tế lớn nhất khu vực miền Nam Vân Lâm Gia Nghĩa , trong 50 năm qua, chúng tôi đã phục vụ hơn 3 triệu bệnh nhân. Tôn chỉ thành lập của bệnh viện Chi Mei chính là cung cấp sự chăm sóc điều trị y tế an toàn, chất lượng cao, thúc đẩy sức khỏe cho người dân và mọi người và bồi dưỡng nhân tài y tế ưu tú.

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ