Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Khu vực miền Bắc

Tìm kiếm bệnh viện điều trị
 • Hinh ảnh mặc định
  Bệnh viện Bác Ái La Đông

  Bệnh viện Bác Ái La Đông

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-954-3131
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 83 phố Nam Xương huyện La Đông huyện Nghi Lan
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Door Of Inpatient Building
  Bệnh viện Cardinal Tien

  Bệnh viện Cardinal Tien

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2928-6815,+886-2-2928-6060
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 80 phố Trung Hưng khu Vĩnh Hòa thành phố Tân Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Hinh ảnh mặc định
  Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

  Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2219-9111
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 362 đường Trung Chính khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan #Kiểm tra sức khỏe
 • Prostate surgery
  Bệnh viện đa khoa CaThay

  Bệnh viện đa khoa CaThay

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2325-7500 #1250
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 280 Đoạn 4 đường Nhân Ái thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư
 • Entrance
  Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin

  Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2826-4400
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 45 phố Chấn Hưng khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Phẫu thuật Robotic#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Hinh ảnh mặc định
  Bệnh viện đa khoa Đông Nguyên

  Bệnh viện đa khoa Đông Nguyên

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-657-3220
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 69 đường 2 Huyện Chính thành phố Trúc Bắc huyện Tân Trúc
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học sinh sản #Kiểm tra sức khỏe
 • Medical Cosmetic Center
  Bệnh viện đa khoa Pojen

  Bệnh viện đa khoa Pojen

  • Điện thoại liên hệ :02-25786677
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 66-68 đường bắc Quang Phục khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe
 • building
  Bệnh viện đa khoa Tam Quân

  Bệnh viện đa khoa Tam Quân

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-8792-3311
  • Địa chỉ bệnh viện:325 Đoạn 2 đường Thành Công khu Nội Hồ thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Cấy ghép gan
 • Taipei Veterans General Hospital
  Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc

  Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-28757808
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 201 Đoạn 2, đường Thạch Bài, thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học sinh sản #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan #Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ