Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Tái tạo sọ

Đài loan có trung tâm hộp so đầu tiên của Đông Nam Á, có bác sỹ và đội ngũ chuyên khoa hoàn chỉnh.

Tỷ lệ thành công sửa hàm ếch đạt 100%, hơn nữa do kỹ thuật điêu luyện, được quốc tế khẳng định, trung tâm đó đã đào tạo hơn 50 bác sỹ hạt giống của các nước trên thế giới sang Đài Loan học hỏi kinh nghiệm, và quay về nước mình phục vụ.

Đài loan có ba thành tựu lớn mang tính cách mạng về ngoại khoa chỉnh hình

  • Cải tiến kỹ thuật cấy ghép ngón chân đến ngón tay
  • Kỹ thuật cấy ghép vạt da xương mác
  • Kỹ thuật cấy ghép hiển vi vạt da nhánh xuyên

Khoa ngoại chỉnh hình Chang Gung Lâm Khẩu- Quá trình phẫu thuật bác sỹ Ai cập Solimen (Nguồn ảnh: Phim kỳ tích điều trị y tế Đài Loan của National Geographic Channel)

Khoa ngoại chỉnh hình Chang Gung Lâm Khẩu- Quá trình phẫu thuật bác sỹ Ai cập Solimen
(Nguồn ảnh: Phim kỳ tích điều trị y tế Đài Loan của National Geographic Channel)

 

Khoa ngoại chỉnh hình tái tạo vi phẫu - Chang Gung Lâm Khẩu

Khoa ngoại chỉnh hình tái tạo vi phẫu - Chang Gung Lâm Khẩu

Tổ chức điều trị y tế

Bệnh viện Bác Ái La Đông

Bệnh viện Bác Ái La Đông

+886-3-954-3131 Số 83 phố Nam Xương huyện La Đông huyện Nghi Lan Link
Bệnh viện Bác Ái La Đông
Kaohsiung Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng

+886-7-342-2121 #4904~4911 Số 386 đường Đại Trung Nhất quận Tả Doanh thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng
Taipei Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc

+886-2-28757808 Số 201 Đoạn 2, đường Thạch Bài, thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc
Building

Bệnh viện đại học y Cao Hùng

+886-7-312-1101#5536,5507 Số 100 đường Tự Do Nhất quận Tam Dân thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đại học y Cao Hùng
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

+886-4-22052121#12961~12964 Số 2 đường Dục Đức quận Bắc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc
Keelung Chang Gung Memorial Hospital

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long

+886-2-2431-3131#6121 Số 222 đường Mạch Kim khu An Lạc thành phố Cơ Long Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long
Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên

+886-3-319-6200 #3623 Số 123 đường Đỉnh Hồ thôn Cựu Lộ xã Quy Sơn huyện Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

+886-3-3184301 Số 5 phố Phục Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu
Bệnh viện Nghĩa Đại

Bệnh viện Nghĩa Đại

+886-7-615-0011 #5762 Số 1 đường Nghĩa Đại ngõ Giác Túc quận Tổ Yến thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Nghĩa Đại
building

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ