Chuyển đến khu nội dung chính

Tổ chức điều trị y tế

Tìm kiếm bệnh viện điều trị

 • Door Of Outpatient Building
  Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin

  Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin

  • Điện thoại liên hệ :+886-5-278-0275 
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 565 Đoạn 2 đường Đại Nhã thành phố Gia Nghĩa
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe
 • medical advisory
  Bệnh viện Thiên Thành

  Bệnh viện Thiên Thành

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-4629292 #22275
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 155 đường Diên Bình thành phố Trung Lịch huyện Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Building
  Bệnh viện Tiểu Cảng thành phố Cao Hùng

  Bệnh viện Tiểu Cảng thành phố Cao Hùng

  • Điện thoại liên hệ :+886+7+8036783#3402
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 482 đường Sơn Minh khu Tiểu Cảng thành phố Cao Hùng
  • Website bệnh viện:Link
 • medical service
  Bệnh viện tổng hợp Mẫn Thịnh

  Bệnh viện tổng hợp Mẫn Thịnh

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-317-9599 #2080
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 168 đường Kinh Quốc, quận Đào Viên, thành phố Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
 • Medical Care
  Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

  Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2356-2900
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 7 đường Nam Trung Sơn thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan
 • building
  Bệnh viện Trung Sơn

  Bệnh viện Trung Sơn

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2708-1166
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 11 ngõ 112 Đoạn 4 đường Nhân Ái thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học sinh sản #Kiểm tra sức khỏe
 • Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín
  Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín

  Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2897-0011
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 125 đường Lập Đức khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị bệnh ung thư
 • building
  Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

  Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

  • Điện thoại liên hệ :
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Waiting Area
  Bệnh viện Tú Chuyên Đài Bắc

  Bệnh viện Tú Chuyên Đài Bắc

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2771-7172
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 1 ngõ 116 đường Quang Phúc Nam thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học thẩm mỹ
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ