Chuyển đến khu nội dung chính

Tổ chức điều trị y tế

Tìm kiếm bệnh viện điều trị

 • Bệnh viện Khang Ninh

  Bệnh viện Khang Ninh

  • Điện thoại liên hệ :+886 2 26345500 # 16000
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 26 ngõ 420 Đoạn số 5, đường Thành Công, quận Nội Hồ, thành phố Đài Bắc.
  • Website bệnh viện:Link
  #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe
 • Bệnh viện Kỳ Mỹ

  Bệnh viện Kỳ Mỹ

  • Điện thoại liên hệ :+886-6-281-2811 #53546
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 901 đường Trung Hoa quận Vĩnh Khang thành phố Đài Nam
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan
 • Building
  Bệnh viện kỷ niệm Á Đông

  Bệnh viện kỷ niệm Á Đông

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-8966-7000
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 21 Đoạn 2 đường Nam Nhã Nam quận Bản Kiều thành phố Tân Bắc
  • Website bệnh viện:Link
 • 亞洲活體肝臟移植高峰會
  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cao Hùng

  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cao Hùng

  • Điện thoại liên hệ :+886-7-731-7123 #6150
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 123 đường Đại Bi quận Ô Tùng thành phố Cao Hùng
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Cấy ghép gan
 • Keelung Chang Gung Memorial Hospital
  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long

  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2431-3131#2590
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 222 đường Mạch Kim khu An Lạc thành phố Cơ Long
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan
  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên

  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-319-6200 #3623
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 123 đường Đỉnh Hồ thôn Cựu Lộ xã Quy Sơn huyện Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
  #Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Gia Nghĩa

  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Gia Nghĩa

  • Điện thoại liên hệ :+886-5-362-1000 #2176
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 6 Đoạn Tây đường Gia Bộc thành phố Bộc tử huyện Gia Nghĩa
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học thẩm mỹ #Y học sinh sản #Kiểm tra sức khỏe#Thay khớp#Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic
 • Chang Gung Memorial Hospital, Linkou
  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

  Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-3184301
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 5 phố Phục Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan #Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • MacKay Memorial Hospital
  Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay

  Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay

  • Điện thoại liên hệ :
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 92 Đoạn 2 đường Bắc Trung Sơn thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ