Chuyển đến khu nội dung chính

Tổ chức điều trị y tế

Tìm kiếm bệnh viện điều trị
 • Radiation Oncology
  Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư

  Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-2833-2211#2968
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 95 đường Văn Xương quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Y học thẩm mỹ #Kiểm tra sức khỏe#Thay khớp#Điều trị tim mạch #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic
 • Medical building Health mental building
  Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân

  Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân

  • Điện thoại liên hệ :+886-4-781-2012
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 6 đường Lộc Công thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Mennonite Christian Hospital
  Bệnh viện Môn Nhược

  Bệnh viện Môn Nhược

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-824-1241
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 44 đường Dân Quyền thành phố Hoa Liên
  • Website bệnh viện:Link
 • E-Da Hospital
  Bệnh viện Nghĩa Đại

  Bệnh viện Nghĩa Đại

  • Điện thoại liên hệ :+886-7-615-0011 #5764
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 1 đường Nghĩa Đại ngõ Giác Túc quận Tổ Yến thành phố Cao Hùng
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Cấy ghép gan #Tái tạo sọ #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Jen-Ai Hospital Doorway
  Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý

  Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý

  • Điện thoại liên hệ :+886-4-2481-9900 #12408
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 483 đường Đông Vinh quận Đại Lý thành phố Đài Trung
  • Website bệnh viện:Link
  #Thay khớp#Kiểm tra sức khỏe
 • Building Exterior
  Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu thành phố Đài Bắc

  Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu thành phố Đài Bắc

  • Điện thoại liên hệ :+886-2-28960188
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 2 phố Trung Hòa khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • medical service
  Bệnh viện quốc tế Lianxin Đài Loan

  Bệnh viện quốc tế Lianxin Đài Loan

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-4946666
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 77, đường Quảng Đài, huyện PingZH, thành phố Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị bệnh ung thư #Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

  Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

  • Điện thoại liên hệ :+​886-2-22490088 ext. 8682
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 291 đường Trung Chính quận Trung Hòa thành phố Đài Bắc
  • Website bệnh viện:Link
  #Điều trị tim mạch #Thay khớp#Y học sinh sản #Điều trị bệnh ung thư #Phẫu thuật Robotic#Kiểm tra sức khỏe#Y học thẩm mỹ
 • Medical device
  Bệnh viện St. Pauls

  Bệnh viện St. Pauls

  • Điện thoại liên hệ :+886-3-377-3311
  • Địa chỉ bệnh viện:Số 123 phố Kiến Tân khu Đào Viên thành phố Đào Viên
  • Website bệnh viện:Link
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ