Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Y học thẩm mỹ

Lĩnh vực y tế thẩm mỹ Đài Loan và bác sỹ khoa ngoại chỉnh hình luôn chiếm vị trí nhất định trong lĩnh vực y học thẩm mỹ toàn cầu, trước đây, bác sỹ chuyên khoa chỉnh hình Đài Loan đã sáng tạo và cải tiến rất nhiều kỹ thuật phẫu thuật cốt lõi tại Đài Loan, và đã bồi dưỡng nhiều bác sỹ khoa ngoại chỉnh hình khắp nơi trên thế giới, ví như: cứ 4 bác sỹ khoa ngoại chỉnh hình của Hàn quốc có 1 người được đào tạo tại Đài Loan.

Đài Loan có trung tâm y học thẩm mỹ toàn điện nhất, tiên tiến nhất, cung cấp các ca phẫu thuật y học thẩm mỹ, bao gồm nâng ngực, hút mỡ, phẫu thuật mắt hai mí, gọt xương…Đến Đài Loan, trong môi trường yên tĩnh và chuyên tâm, khách hàng có thể cảm nhận dịch vụ thẩm mỹ đỉnh cao của Đài Loan, và dịch vụ chất lượng cao cũng như sự tôi luyện về mỹ học, mang đến hồi ức nhiều hơn cho chuyến du lịch chữa bệnh của bạn.

Bệnh viện Shin Kong - Điều trị thẩm mỹ

Bệnh viện Shin Kong - Điều trị thẩm mỹ

Tổ chức điều trị y tế

Bệnh viện  Lee Women

Bệnh viện Lee Women

Số 30-6 đoạn 1 đường Xương Bình khu Bắc Đồn thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện Lee Women
Bệnh viện Bác Ái La Đông

Bệnh viện Bác Ái La Đông

+886-3-954-3131 Số 83 phố Nam Xương huyện La Đông huyện Nghi Lan Link
Bệnh viện Bác Ái La Đông
Door Of Inpatient Building

Bệnh viện Cardinal Tien

+886-2-2928-6815,+886-2-2928-6060 Số 80 phố Trung Hưng khu Vĩnh Hòa thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Cardinal Tien
Chiayi Christian Hospital

Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa

+886-5-276-5041 Số 539 đường Trung Hiếu ngõ Trung Trang quận Đông thành phố Gia Nghĩa Link
Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa
Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

+886-4-9291-2151 # 2721 Số 1 đường Thiết Sơn thị trấn Phố Lý huyện Nam Đầu Link
Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý
Entrance

Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin

+886-2-2826-4400 Số 45 phố Chấn Hưng khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin
Bề ngoại của bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Đồng

+886-4-2658-3899 Số 699 Đoạn 8 đường Đài Loan quận Ngũ Lầu thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Đồng
Yuan’s General Hospital

Bệnh viện đa khoa Nguyễn

+886-7-269-3228 Số 162 đường Thành Công Nhất quận Lệnh Nhã thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Nguyễn
First Medical Building

Bệnh viện đa khoa Quang Điền

+886-4-2665-1900 Số 117 đường Sa Điền quận Sa Lộc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Quang Điền
Kaohsiung Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng

+886-7-342-2121 #4904~4911 Số 386 đường Đại Trung Nhất quận Tả Doanh thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng
Taipei Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc

+886-2-28757808 Số 201 Đoạn 2, đường Thạch Bài, thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc
Taichung Veterans General Hospital Outpatient Building Left Side-Parking entrance

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung

Số 1650 Đoạn 4 đường Đài Loan quận Tây Đồn thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung
Physician treatment

Bệnh viện Đài An

+886-2-2771-8151#2670-2672 Số 424 Đoạn 2 đường Bát đức khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Đài An
Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital International Medical Service Center

Bệnh viện Đại Đồng

+886 7 291-1101 Số 68 đường Trung Hoa Tam quận Tiền Kim thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Đại Đồng
Building

Bệnh viện đại học y Cao Hùng

+886-7-312-1101#5536,5507 Số 100 đường Tự Do Nhất quận Tam Dân thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đại học y Cao Hùng
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

+886-4-22052121#12961~12964 Số 2 đường Dục Đức quận Bắc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc
Keelung Chang Gung Memorial Hospital

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long

+886-2-2431-3131#6121 Số 222 đường Mạch Kim khu An Lạc thành phố Cơ Long Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long
Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên

+886-3-319-6200 #3623 Số 123 đường Đỉnh Hồ thôn Cựu Lộ xã Quy Sơn huyện Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

+886-3-3184301 Số 5 phố Phục Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu
MacKay Memorial Hospital

Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay

Số 92 Đoạn 2 đường Bắc Trung Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay
Medical Care

Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư

+886-2-2833-2211#2968 Số 95 đường Văn Xương quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư
Medical building Health mental building

Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân

+886-4-781-2012 Số 6 đường Lộc Công thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa Link
Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân
Bệnh viện Nghĩa Đại

Bệnh viện Nghĩa Đại

+886-7-615-0011 #5762 Số 1 đường Nghĩa Đại ngõ Giác Túc quận Tổ Yến thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Nghĩa Đại
Building Exterior

Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu thành phố Đài Bắc

+886-2-28960188 Số 2 phố Trung Hòa khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
Building

Bệnh viện quốc tế Landseed

+886-3-494-1234 Số 77, đường Quảng Đài, huyện PingZH, thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện quốc tế Landseed
building

Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

+​886-2-22490088 ext. 8682 Số 291 đường Trung Chính quận Trung Hòa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế
medical advisory

Bệnh viện Thiên Thành

+886-2-4629292 #22275 Số 155 đường Diên Bình thành phố Trung Lịch huyện Đào Viên Link
Bệnh viện Thiên Thành
Building

Bệnh viện Tiểu Cảng thành phố Cao Hùng

+886+7+8036783 Số 482 đường Sơn Minh khu Tiểu Cảng thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Tiểu Cảng thành phố Cao Hùng
building

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc
Waiting Area

Bệnh viện Tú Chuyên Đài Bắc

+886-2-2771-7172 Số 1 ngõ 116 đường Quang Phúc Nam thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Tú Chuyên Đài Bắc
Buddhist Tzu Chi General Hospital

Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên

+886-3-856-1825 #15319.15326 Số 707 Đoạn 3 đường Trung Ương thành phố Hoa Liên Link
Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên
building

Bệnh viện Vạn Phương

+886-2-2930-7930#1723 Số 111 Đoạn 3 đường Hưng Long quận Văn Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Vạn Phương
LAVISAGE BEAUTY CENTER

Phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage

886-2-28286857 Tầng 2 số 114, 116 đường Minh Đức khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage
Appearance

Phòng khám mắt đại học

+886-2-2368-8055 ext. 16 Số 54-3 Đoạn 3 đường Nam Tân Sinh khu Đại An thành phố Đài Bắc Link
Phòng khám mắt đại học
lobby

Phòng khám Merrier Aesthetic Clinic

+886-2-6636-3516 Tầng 6 số 216 Đoạn 1 đường Nam Đôn Hóa khu Đại An thành phố Đài Bắc Link
Phòng khám Merrier Aesthetic Clinic
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ