Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Điều trị bệnh ung thư

Cùng với tuổi tác cao, và sự thay đổi thói quen sinh hoạt, tỷ lệ mắc ung thư của người hiện đại nâng cao từng năm, nghe đến ung thư là mọi người đều cảm thấy nguy hiểm. Đài Loan có quy tắc chẩn đoán điều trị bệnh ung thư tiên tiến và sách lược điều trị y tế chính xác bệnh ung thư, tổng hợp kinh nghiệm chăm sóc và dồi dào kinh nghiệm điều trị thuốc bệnh ung thư mới. Bệnh nhân mắc bệnh ung thư của Đài Loan có tỷ lệ sống sót 5 năm đạt 73%, vượt cả mức bình quân 67% của Âu Mỹ.

Đài loan là quốc gia tiên tiến trong điều trị y tế, đương nhiên không hề tụt hậu so với các nước khác về việc nâng cao kỹ thuật tiên tiến. Chính phủ Đài Loan từ năm 2009 đến nay đã duyệt 8 cơ sở điều trị y tế xây dựng Trung tâm điều trị proton và hạt nặng, vào năm 2015 sử dụng Trung tâm điều trị proton và phóng xạ đầu tiên của Đài Loan, cũng là trung tâm proton quy mô lớn nhất châu Á, lần đầu tiên áp dụng “Kỹ thuật quét chùm điện tử”( Pencil beam scanning). Đến năm 2018, toàn cầu đã có 70 Trung tâm điều trị proton chính thức hoạt động, Đài Loan có 2 trung tâm, đã trở thành quốc gia có mật độ điều trị proton cao nhất; Hàng năm có thể phục vụ hàng vạn người dân bởi vì chi phí điều trị hợp lý mà thành quả kỹ thuật lại rất có sức cạnh tranh so với nước ngoài, vì vậy cũng đã thu hút nhiều bệnh nhân nước ngoài sang Đài Loan điều trị.
 

Tổ chức điều trị y tế

Bệnh viện  Lee Women

Bệnh viện Lee Women

Số 30-6 đoạn 1 đường Xương Bình khu Bắc Đồn thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện Lee Women
Bệnh viện Bác Ái La Đông

Bệnh viện Bác Ái La Đông

+886-3-954-3131 Số 83 phố Nam Xương huyện La Đông huyện Nghi Lan Link
Bệnh viện Bác Ái La Đông
Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

+886-2-2219-9111 Số 362 đường Trung Chính khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm
Changhua Christian Hospital's building

Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa

+886-4-7009699 Số 135 phố Nam Hiệu thành phố Chương Hóa Link
Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa
Chiayi Christian Hospital

Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa

+886-5-276-5041 Số 539 đường Trung Hiếu ngõ Trung Trang quận Đông thành phố Gia Nghĩa Link
Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa
Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

+886-4-9291-2151 # 2721 Số 1 đường Thiết Sơn thị trấn Phố Lý huyện Nam Đầu Link
Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý
Prostate surgery

Bệnh viện đa khoa CaThay

+886-2-2325-7500 #1250 Số 280 Đoạn 4 đường Nhân Ái thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa CaThay
Phòng mổ hỗn hợp

Bệnh viện đa khoa Đồng

+886-4-2658-3899 Số 699 Đoạn 8 đường Đài Loan quận Ngũ Lầu thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Đồng
Yuan’s General Hospital

Bệnh viện đa khoa Nguyễn

+886-7-269-3228 Số 162 đường Thành Công Nhất quận Lệnh Nhã thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Nguyễn
First Medical Building

Bệnh viện đa khoa Quang Điền

+886-4-2665-1900 Số 117 đường Sa Điền quận Sa Lộc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Quang Điền
building

Bệnh viện đa khoa Tam Quân

+886-2-8792-3311 325 Đoạn 2 đường Thành Công khu Nội Hồ thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Tam Quân
Kaohsiung Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng

+886-7-342-2121 #4904~4911 Số 386 đường Đại Trung Nhất quận Tả Doanh thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng
Taipei Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc

+886-2-28757808 Số 201 Đoạn 2, đường Thạch Bài, thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc
Taichung Veterans General Hospital Outpatient Building Left Side-Parking entrance

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung

Số 1650 Đoạn 4 đường Đài Loan quận Tây Đồn thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung
Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital International Medical Service Center

Bệnh viện Đại Đồng

+886 7 291-1101 Số 68 đường Trung Hoa Tam quận Tiền Kim thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Đại Đồng
Building

Bệnh viện đại học y Cao Hùng

+886-7-312-1101#5536,5507 Số 100 đường Tự Do Nhất quận Tam Dân thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đại học y Cao Hùng
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

+886-4-22052121#12961~12964 Số 2 đường Dục Đức quận Bắc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc
Bệnh viện Kỳ Mỹ

Bệnh viện Kỳ Mỹ

+886-6-281-2811 #53546 Số 901 đường Trung Hoa quận Vĩnh Khang thành phố Đài Nam Link
Bệnh viện Kỳ Mỹ
Keelung Chang Gung Memorial Hospital

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long

+886-2-2431-3131#2590 Số 222 đường Mạch Kim khu An Lạc thành phố Cơ Long Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

+886-3-3184301 Số 5 phố Phục Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu
MacKay Memorial Hospital

Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay

Số 92 Đoạn 2 đường Bắc Trung Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay
Medical Care

Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư

+886-2-2833-2211#2968 Số 95 đường Văn Xương quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư
Medical building Health mental building

Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân

+886-4-781-2012 Số 6 đường Lộc Công thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa Link
Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân
Bệnh viện Nghĩa Đại

Bệnh viện Nghĩa Đại

+886-7-615-0011 #5765 Số 1 đường Nghĩa Đại ngõ Giác Túc quận Tổ Yến thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Nghĩa Đại
Building

Bệnh viện quốc tế Landseed

+886-3-494-1234 Số 77, đường Quảng Đài, huyện PingZH, thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện quốc tế Landseed
building

Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

+​886-2-22490088 ext. 8682 Số 291 đường Trung Chính quận Trung Hòa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế
Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín

Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín

+886-2-2897-0011 Số 125 đường Lập Đức khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Trung tâm điều trị ung thư Hòa Tín
building

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc
Buddhist Tzu Chi General Hospital

Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên

+886-3-856-1825 #15319.15326 Số 707 Đoạn 3 đường Trung Ương thành phố Hoa Liên Link
Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên
building

Bệnh viện Vạn Phương

+886-2-2930-7930#1723 Số 111 Đoạn 3 đường Hưng Long quận Văn Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Vạn Phương
Lounge Room

Phân viện Trung Cảng bệnh viện đa khoa Đặng Thanh

Số 966 Đoạn 4 đường Đài Loan quận Tây Đốn thành phố Đài Trung Link
Phân viện Trung Cảng bệnh viện đa khoa Đặng Thanh
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ