Chuyển đến khu nội dung chính

Kiểm tra sức khỏe

Tổ chức điều trị y tế Đài Loan có thể tùy theo nhu cầu của du khách điều trị nước ngoài, cung cấp kiểm tra sức khỏe toàn diện. Trung tâm kiểm tra sức khỏe có thiết bị điều trị y tế tiên tiến nhất và nhân viên y tế được đào tạo bài bản, cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho bạn.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra cũng có thể cung cấp người đồng hành chuyên nghiệp, để tạo điều kiện cho khách hàng hoàn thành dịch vụ chỉnh thể, hơn nữa căn cứ vào kết quả kiểm tra sơ bộ, bác sỹ chuyên nghiệp sẽ có thể kịp thời cung cấp chẩn đoán kiểm tra sơ bộ, và cung cấp kế hoạch quản lý sức khỏe, kiểm soát hoàn thiện sức khỏe cho khách du lịch chữa bệnh nước ngoài .

Máy quét cắt lớp máy tính kiêm tạo ảnh positron

Máy quét cắt lớp máy tính kiêm tạo ảnh positron

Máy quét MRI vú

Máy quét MRI vú

 

Các trường hợp thành công

Tổ chức điều trị y tế

Door Of Outpatient Building

Bệnh viện Cardinal Tien

+886-2-2928-6815,+886-2-2928-6060 Số 80 phố Trung Hưng khu Vĩnh Hòa thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Cardinal Tien

Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

+886-2-2219-9111 Số 362 đường Trung Chính khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm
Changhua Christian Hospital's building

Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa

+886-4-7009699 Số 135 phố Nam Hiệu thành phố Chương Hóa Link
Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa
Lounge Room

Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa

+886-5-276-5041 Số 539 đường Trung Hiếu ngõ Trung Trang quận Đông thành phố Gia Nghĩa Link
Bệnh viện cơ đốc giáo Gia Nghĩa
Main Entrance

Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin

+886-2-2826-4400 Số 45 phố Chấn Hưng khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin

Bệnh viện đa khoa Đồng

+886-4-2658-3899 Số 699 Đoạn 8 đường Đài Loan quận Ngũ Lầu thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Đồng

Bệnh viện đa khoa Đông Nguyên

+886-3-657-3220 Số 69 đường 2 Huyện Chính thành phố Trúc Bắc huyện Tân Trúc Link
Bệnh viện đa khoa Đông Nguyên
Department of Radiation Oncology

Bệnh viện đa khoa Nguyễn

+886-7-269-3228 Số 162 đường Thành Công Nhất quận Lệnh Nhã thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Nguyễn
Reception Hall

Bệnh viện đa khoa Pojen

02-25786677 Số 66-68 đường bắc Quang Phục khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Pojen
Plastic&Reconstructive Cosmetic Surgery Center

Bệnh viện đa khoa Quang Điền

+886-4-2665-1900 Số 117 đường Sa Điền quận Sa Lộc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Quang Điền
medical service

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng

+886-7-342-2121 #4904~4911 Số 386 đường Đại Trung Nhất quận Tả Doanh thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng
Taichung Veterans General Hospital Outpatient Building Left Side-Parking entrance

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung

+886-4-2359-2525 #2503 Số 1650 Đoạn 4 đường Đài Loan quận Tây Đồn thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung
Medical Center

Bệnh viện Đài An

+886-2-2771-8151#2670-2672 Số 424 Đoạn 2 đường Bát đức khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Đài An

Bệnh viện Đài Bắc Bộ phúc lợi y tế

+886-2-22765566 #4 Số 127 đường Tư Nguyên quận Tân Trang thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Đài Bắc Bộ phúc lợi y tế
1.5T MR

Bệnh viện Đại Đồng

+886 7 291-1101 Số 68 đường Trung Hoa Tam quận Tiền Kim thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Đại Đồng
Kaohsiung Medical University Hospital

Bệnh viện đại học y Cao Hùng

+886-7-312-1101#5536,5507 Số 100 đường Tự Do Nhất quận Tam Dân thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đại học y Cao Hùng
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

+886-4-22052121#4718 Số 2 đường Dục Đức quận Bắc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc
Best medical service

Bệnh viện Đài Trung bộ phúc lợi y tế

+886 4 22294411 Ext 5 Số 199 Đoạn 1 đường Tam Dân quận Tây thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện Đài Trung bộ phúc lợi y tế
Lienchiang County Hospital

Bệnh viện huyện Liên Giang

+886-988-067-171 No.217, Fuxing Vilage, Nangan Township, Lienchiang Country 209, Taiwan(R.O.C.) Link
Bệnh viện huyện Liên Giang

Bệnh viện Khang Ninh

+886 2 26345500 # 16000 Số 26 ngõ 420 Đoạn số 5, đường Thành Công, quận Nội Hồ, thành phố Đài Bắc. Link
Bệnh viện Khang Ninh
Lobby of hospital

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long

+886-2-2431-3131#2590 Số 222 đường Mạch Kim khu An Lạc thành phố Cơ Long Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long
Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên

+886-3-319-6200 #3623 Số 123 đường Đỉnh Hồ thôn Cựu Lộ xã Quy Sơn huyện Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Đào Viên
Computed navigation system on total joint replacement

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Gia Nghĩa

+886-5-362-1000 #2176 Số 6 Đoạn Tây đường Gia Bộc thành phố Bộc tử huyện Gia Nghĩa Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Gia Nghĩa
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

+886-3-3184301 Số 5 phố Phục Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu
MRI

Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay

+886-2-2562-7200 Số 92 Đoạn 2 đường Bắc Trung Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay
Radiation Oncology

Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư

+886-2-2833-2211#2968 Số 95 đường Văn Xương quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư
Medical building Health mental building

Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân

+886-4-781-2012 Số 6 đường Lộc Công thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa Link
Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân
E-Da Hospital

Bệnh viện Nghĩa Đại

+886-7-615-0011 #5764 Số 1 đường Nghĩa Đại ngõ Giác Túc quận Tổ Yến thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Nghĩa Đại
Jen-Ai Hospital Doorway

Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý

+886-4-2481-9900 #12408 Số 483 đường Đông Vinh quận Đại Lý thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý
Building Exterior

Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu thành phố Đài Bắc

+886-2-28960188 Số 2 phố Trung Hòa khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
medical service

Bệnh viện quốc tế Lianxin Đài Loan

+886-3-4946666 Số 77, đường Quảng Đài, huyện PingZH, thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện quốc tế Lianxin Đài Loan

Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

+​886-2-22490088 ext. 8682 Số 291 đường Trung Chính quận Trung Hòa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

Bệnh viên Tây Viên

+886-2332-9888 Số 270 Đoạn 2 đường Tây Viên khu Vạn Hoa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viên Tây Viên
 PET-CT

Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin

+886-5-278-0275  Số 565 Đoạn 2 đường Đại Nhã thành phố Gia Nghĩa Link
Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin
Lounge Room

Bệnh viện Thiên Thành

+886-2-4629292 #22275 Số 155 đường Diên Bình thành phố Trung Lịch huyện Đào Viên Link
Bệnh viện Thiên Thành
building

Bệnh viện Trung Sơn

+886-2-2708-1166 Số 11 ngõ 112 Đoạn 4 đường Nhân Ái thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Trung Sơn
Advanced medical imagining center

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

+886-2-2737-2181 #8428,8427 Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc

+886-2-6628-9779 Số 289 đường Kiến Quốc khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc
medical service

Bệnh viện Vạn Phương

+886-2-2930-7930#7766/7767 Số 111 Đoạn 3 đường Hưng Long quận Văn Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Vạn Phương

Bệnh viện Viên Vinh

+886-4-832-6161#2705 Số 201 đường Trung Chính thị trấn Viên Lâm huyện Chương Hóa Link
Bệnh viện Viên Vinh
Cheng Ching Hospital(Building)

Phân viện Trung Cảng bệnh viện đa khoa Đặng Thanh

Số 966 Đoạn 4 đường Đài Loan quận Tây Đốn thành phố Đài Trung Link
Phân viện Trung Cảng bệnh viện đa khoa Đặng Thanh
hall

Phòng khám Havard

+886-2-27155565 # 126 Tầng 13 số 369 đường Bắc Phục Hưng khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc Link
Phòng khám Havard
LAVISAGE BEAUTY CENTER

Phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage

886-2-28281525 Tầng 2 số 116 đường Minh Đức khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Phòng khám khoa ngoại chỉnh hình La Visage
ENTER

Phòng khám Liên An

+886-2-2570-2155 ext.2 B2 số 16 Đoạn 4 đường Nam Kinh Đông quận Tùng Sơn thành phố Đài Bắc Link
Phòng khám Liên An
Chiayi Hospital, Ministry of Health and Welfare

Số 312 đường Bắc Cảng khu tây thành phố Gia Nghĩa

+886 965 371 010 Số 312 đường Bắc Cảng khu tây thành phố Gia Nghĩa Link
Số 312 đường Bắc Cảng khu tây thành phố Gia Nghĩa
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Hướng dẫn xem website
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ